top of page

Doelstelling

Stichting Museum en Expositie Geleen (MEG) is opgericht in 1993 met als doel het culturele leven in Geleen, Sittard en Born te verrijken. We realiseren dit door het organiseren van lezingen, tentoonstellingen, kunst- en cultuurprijzen, beeldrestauratie/herplaatsing en het uitgeven van boeken.
Hoewel onze naam verwijst naar Geleen, omvat ons werkgebied nu ook Sittard en Born na de gemeentelijke herindeling.

MEG is een ANBI-stichting.
Stichting MEG is erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) met RSIN-nummer 8160.50.992.
Het actuele beleidsplan, een overzicht van activiteiten van het afgelopen jaar en de financiële balans zijn te vinden onder 'Documenten'.

MEG helpt
Heb je plannen voor een activiteit die past binnen onze doelstellingen? Neem dan contact op met ons secretariaat.

MEG biedt ondersteuning bij de ontwikkeling en realisatie van projecten. We werken samen met initiatiefnemers om hun ideeën tot leven te brengen.
Let op: MEG verleent geen louter financiële steun aan externe projecten, om een verzoek in te dienen, neem contact met ons op via deze link…
Dan hoor je gauw van ons.

Bestuur


Marieke Russel                     Voorzitter
Leny Hoffmann-Cals          Penningmeester
Wiel Gielkens                       Vice-voorzitter

Jos Noij                                  Bestuurslid
Jan Michels                           BestuurslidBeloningsbeleid
Het bestuur ontvangt geen beloning voor hun werkzaamheden. Ze hebben recht op vergoeding van de gemaakte kosten.

Vergaderlocatie:
Galerie Marie Marie, Papenhoven.

bottom of page