Spelende kinderen

Kunstenaar: Piet Berghs

Locatie: Brouwersstraat

 

In 1979 werd in Oud-Geleen de zestien klassen tellende kleuter- en basisschool “De Driesprong” met sportzaal in gebruik genomen. Het bouwkrediet was volledig opgesoupeerd en in dat krediet was geen rekening gehouden met enigerlei kunstzinnige versiering. Nog voor de officiële opening van de school ontving het Geleens College van burgemeester en wethouders op 17 januari 1979 een verzoek van de stichting voor katholiek onderwijs “H.H. Marcellinus en Petrus” om dit schoolgebouw een passende aankleding te geven in de vorm van een zogenaamde wijkversiering. Het bestuur had reeds de in Oud-Geleen wonende kunstenaar Piet Berghs gevraagd een ontwerp te maken. Berghs had onder andere een levensgroot kind dat een kip voerde, in was uitgevoerd.

In eerste instantie was gevraagd voor een kunstwerk dat op de speelplaats van de school moest komen te staan. Dat stuitte op weerstand binnen de Culturele Commissie van de gemeente Geleen, het adviesorgaan voor het college. Met name mevrouw Michielsen voelde er weinig voor om met overheidsgeld kunst te plaatsen op een min of meer besloten speelplaats. Het schoolbestuur moest het dus over een andere boeg gooien. In overleg werd besloten het verzoek aan te houden tot de realisering van de renovatieplannen voor Oud-Geleen. Ook werd toen voor een ander ontwerp gekozen met als titel “Spelende Kinderen.”

 

Opdracht

Ruim een jaar later adviseerde de Culture Commissie het college Piet Berghs een bronzen beeld te laten vervaardigen op het te realiseren pleintje op de hoek Brouwersstraat-Jodenstraat-Marcellienstraat. De commissie was heel gecharmeerd van het ontwerp van Piet. De benodigde gelden werden vrijgemaakt uit het fonds Kunstzinnige Versiering. Het figuratief kunstwerk mocht niet meer dan vijftienduizend gulden kosten. De kogel was door de kerk, het contract tussen gemeente en de kunstenaar werd getekend en Piet Berghs kon aan de slag. Het kunstwerk moest uiterlijk 15 december 1980 gereed zijn. Dat haalde de kunstenaar niet vanwege een verbouwing van zijn atelier.

Anderhalf maand later dan gepland kon hij op vrijdag 30 januari 1981 het bronzen beeld overdragen aan het gemeentebestuur. In de tekst van Piet Spaan uit het boek: “Tijd voor een tussenbalans” neem ik de eerste regel: “Een lange weg is Piet Berghs gegaan”. De weg in dit overzicht “Tijd voor een Tussenbalans” start jammer genoeg pas in 1985, met de eikenhouten “Driften” van Piet met hun bronzen voeten of koud in de grond. Beelden uit zijn figuratieve periode, de periode waarin dit beeld, de “Spelende kinderen”, op het pleintje aan de Marcellienstraat, is ontstaan. De opdrachtgever was dus de voormalige gemeente Geleen. De tijd dat cultuurambtenaar Jan van de Berg zich nog met culturele zaken kon bezighouden, en wethouder Bertha Paulissen-Willen in haar geliefde Oud-Geleen een kunstwerk mocht onthullen, samen met dansende kinderen van basisschool de “Driesprong”. Ook de buurtvereniging wijdde in haar revue een item aan dit beeld van Piet en noemde hem de “Pap” van de kindjes, of groette hem met “Hoi Pap.” Maar, waar zie je nog spelende kinderen op straat: zo al niet meer mogelijk op de drukke straat, maar het spelpatroon van het huidige kind is geheel veranderd: zitten voor het computerscherm en “gamen”. Hier zie je twee meisjes in beweging, samen spelend. Kijkrichting is naar elkaar, hand in hand. Het voorste kind trekt het tweede meisje vooruit. Het achterste meisje is ietwat terughoudend, afremmend, twijfelend door haar achterwaartse houding en scheve houding van haar hoofd. Haar vriendin kijkt achterom en maant tot doorlopen. De beweging van de meiden wordt nog versterkt door hun golvende rokken. Misschien heeft de dochter van Leny en Piet nog model gestaan voor deze spelende kinderen.

Bronsgieter Boerenkamps uit Weert dient bij dit ontroerend beeld gememoreerd te worden.

Na een ontmoeting met vandalen heeft de kunstenaar het beeld in 2006 stevig herplaatst. Maar deze kosten, drieduizend euro, heeft de gemeenschap toch weer moeten betalen. Daarom de oproep: omwonenden en voorbijgangers wees alert en meldt voorvallen direct aan: 0900-8844.

 

Kunstenaar

De kunstenaar Piet Berghs geboren in 1948 in Meers (aan de Maas). Altijd was zijn voorliefde de Naamse Steen. Maar dit koppig materiaal begint nu zijn tol te eisen. De weerbarstigheid van dit gesteente is toch de oorzaak van de pijnscheuten in zijn rechterhand. Piet overweegt daarom over te stappen naar meer werken in brons. “Ideeën zitten reeds in mijn brein en eigenlijk begint mijn werk steeds weer op het moment, waarop ik stop met praten. Ik ben benieuwd. Kijk er maar naar uit.” Waar U ook naar kunt uitkijken, is een werk dat aangekocht is door wooncorporatie Woonpunt en geplaatst zal worden tussen de nieuwe appartementsgebouwen bij de voormalige Paterskerk aan de Rijksweg Noord te Geleen. Genaamd: DOORGANG, 1996, gemaakt uit graniet, marmer en brons.

Verder wil ik de lezers er nogmaals op attenderen dat een aantal werken van Piet Berghs te bewonderen is op de laatste vrijdag van de maand bij de firma Convoy op het Business Park, Stein, wel na telefonische afspraak via 046-4740875. Neem ook rustig de tijd om de video opname van het scheppingsgebeuren van de “Lichtvanger” te bekijken, U zult overtuigd raken dat niet alleen inspiratie, maar ook transpiratie nodig is bij het scheppingsgebeuren.

(Met dank aan Harry Strijkers voor het archiefonderzoek)

 

Sef Lemmens

 

Terug naar beelden in Geleen