Nieuws

Overlijden Jo Korf

Wij kregen hedenmorgen het drioeve bericht dat ons bestuurslid Jo Korf is overleden. Jo was van grote waarde voor de stichting en we zullen hem missen.

Mozaiek Patrick Creijghton

Het MEG gaat medewerking verlenen aan de restauratie en herplaatsing van het mozaiek van Patrick Creijghton dat in het oude Barbara ziekenhuis heeft gestaan.

Kunstwerken van MEG op onze website

Stichting MEG heeft sinds haar oprichting vaak kunstwerken geschonken gekregen, kunstwerken met een grote K en met een kleine k. De gegevens over de maker, het onderwerp, enzovoorts zijn vermeld bij de werken maar bijna steeds onvolledig. Als u als bezoeker van de website aanvullende informatie heeft over een of meerdere kunstwerken dan zouden wij…