Over MEG

Doelstelling

De Stichting Museum en Expositie Geleen (MEG) is in 1993 opgericht met als doel een bijdrage te leveren aan het culturele leven van de gemeenschap in Geleen, Sittard en Born. Zij geeft daar uitvoering aan door het organiseren van lezingen, tentoonstellingen, het instellen van kunst- en cultuurprijzen, het restaureren/herplaatsen van beelden en het uitgeven van boeken.

Hoewel de naam refereert aan de in 1993 nog zelfstandige gemeente Geleen is het werkgebied van de stichting na de gemeentelijke herindeling uitgebreid tot Sittard, Geleen, Born.

 

MEG is een ANBI stichting

Stichting MEG is door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), met RSIN-nummer 8160.50.992.

Het actuele beleidsplan, het overzicht van activiteiten van het afgelopen jaar en de financiële balans van het afgelopen jaar zijn onder documenten terug te vinden.

 

 

 

MEG helpt

Instellingen of particulieren die voornemens zijn een activiteit te organiseren die valt binnen de doelstellingen van MEG kunnen dat via het contactformulier kenbaar maken.

Ondersteuning door MEG betekent dat MEG samenwerkt met de initiatiefnemer(s) bij de (verdere) ontwikkeling en realisering van het project. Dergelijke verzoeken dienen dan ook in een zo vroeg mogelijk stadium aan MEG kenbaar te worden gemaakt.

MEG staat niet open voor uitsluitend financiële ondersteuning van projecten van derden.

Gelieve voor het indienen van een verzoek gebruik te maken van het contactformulier. Er wordt dan zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen.

 

Bestuur

Naam Functie
Marieke Russel Voorzitter
Cees Didden Secretaris
Leny Hoffmann-Cals Penningmeester
Wiel Gielkens Bestuurslid
Arlette Riekens Bestuurslid
Jos Noij Bestuurslid
Jan Michels Bestuurslid

 

Contactadres secretariaat:

LIjsterstraat 2, 6165SR  Geleen

Telefoon 046-4752874

E-mail: secretaris MEG

 

Beloningsbeleid

De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

 

Vergaderlocatie:

Heemkundegebouw , Jupiterstraat 35a, 6161 XD Geleen.