Over MEG

Doelstelling

De Stichting MEG is in 1993 opgericht met als doel een bijdrage te leveren aan het culturele leven van de gemeenschap in Geleen, Sittard en Born. Zij geeft daar uitvoering aan door het organiseren van lezingen, tentoonstellingen, het instellen van kunst- en cultuurprijzen, het restaureren/herplaatsen van beelden en het uitgeven van boeken.

Hoewel de naam refereert aan de in 1993 nog zelfstandige gemeente Geleen is het werkgebied van de stichting na de gemeentelijke herindeling uitgebreid tot Sittard, Geleen, Born.

 

MEG helpt

Stichting MEG is door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), met RSIN-nummer 8160.50.992.

Instellingen of particulieren die voornemens zijn een activiteit te organiseren die valt binnen de doelstellingen van MEG kunnen dat via het contactformulier kenbaar maken.

Ondersteuning door MEG betekent dat MEG samenwerkt met de initiatiefnemer(s) bij de (verdere) ontwikkeling en realisering van het project. Dergelijke verzoeken dienen dan ook in een zo vroeg mogelijk stadium aan MEG kenbaar te worden gemaakt.

MEG staat niet open voor uitsluitend financiƫle ondersteuning van projecten van derden.

Gelieve voor het indienen van een verzoek gebruik te maken van het contactformulier. Er wordt dan zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen.

 

Bestuur

Naam Functie
Huub Clerkx Voorzitter – DB
Wiel Gielkens Vice-Voorzitter – DB
Hay van Veghel Secretaris – DB en Kunstzaken
Wim Ridderbeekx Vice-Secretaris – DB
Roland Jansen Penningmeester – DB
Burgemeester drs. G. Cox Beschermheer

Namens SCHUG neemt deel aan vergaderingen: Walter Buskens

 

Contactadres secretariaat:

Provencestraat 10, 6137 JP Sittard

Telefoon 06-458 98 034

E-mail: secretariaat.meg@xs4all.nl

 

Beloningsbeleid

De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

 

Vergaderlocatie:

Heemkundegebouw (voormalige Augustinusschool), Jupiterstraat 35a, 6161 XD Geleen.