Laureaten

Fritschy prijs

 

 

 

Stadscultuurprijs Sittard-Geleen 2016 voor cartoonist Joep Bertrams

De keuze voor de cartoon als discipline voor de Stadscultuurprijs werd door de organiserende Stichting Fritschy-prijs gemaakt, ruim vóór de gewelddadige gebeurtenissen op de redactie van Charlie Hebdo, niet alleen om de maatschappelijke waarde van de cartoon te belichten, maar ook de kunstzinnige. “Als er onder de tien genomineerden één is, wiens cartoons die waarden het beste tonen, dan is het Bertrams, aldus een jurylid. “We hebben hem niet gekozen uit gemakzucht, hij had tenslotte al vorig jaar de Inkspotprijs voor de beste politieke cartoon gekregen, maar simpelweg omdat we hem de beste vonden.”

“Als geen ander weet Bertrams in één beeld, niet alleen een bijtend commentaar op een verschijnsel of persoon te leveren, maar een heel verhaal te vertellen, in zijn cartoon Asielbeleid Rutte II bijvoorbeeld: het glunderende jongetje Rutte dat zijn, aangepast hobbelpaardje berijdt, zijn speeltje, het tweede kabinet Rutte, trots presenterend aan het publiek. “Kijk mij eens en ik heb de teugeltjes stevig vast!” Schijnbaar/blijkbaar niet beseffend welke desastreuze gevolgen het in gang zetten van zijn paardje heeft op het asielbeleid.

De suggestieve kracht van zijn tekeningen zijn zo kunstig gelaagd, dat ze niet in een enkele zin te vatten zijn en daarmee vaak ook voor licht verschillende interpretaties vatbaar zijn. Daarin schuilt hun kunstzinnige waarde, zoals de maatschappelijke in het op scherp stellen van het becommentarieerde verschijnsel, waardoor het uitdaagt tot discussie en gesprek.”

De Fritschy-prijs, een bedrag van 5000,- euro, plus een tentoonstelling van het werk van de genomineerden en een begeleidend boekwerk, wordt uitgereikt aan Joep Bertrams op 9 oktober dit jaar in het Mariapark te Sittard, een voormalige gebedsplaats voor pelgrims, nu in gebruik als tentoonstellingsruimte. Daarnaast ontvangen de cartoonisten Paul Kusters en Ruben Oppenheimer een eervolle vermelding met de uitreiking van een bronzen beeldje van kunstenaar Sander Sinko.

Fritschy-Stadscultuurprijs Sittard-Geleen 2014

De Fritschy-Stadscultuurprijs Sittard-Geleen 2014 is op 23 mei 2014 tijdens de Avond van de poëzie in Poppodium Volt uitgereikt aan dichter Huub Beurskens voor zijn bundel ‘Hotel Eden’, Amsterdam, 2013.

Een korte typering door Wim Ortjens sr.:

Een virtuoos. Gaat hij naar de opera in een wollen trui? Wappert zijn haar ongekamd? Vloekt hij in de kerk en strijkt hij zacht zijn viool in een kale kille kroeg?

Nog meer clichés?

Zo’n stereotype zal Beurskens niet zijn.

Maar een dichter is hij wel. En wat voor een…!

Hij doet precies niet wat je denkt dat hij zal gaan doen. Geen hof maar een hotel. Geen zeventig maagden, maar een kamer met uitzicht op het kerkhof. In een strak sonnet-kader, met om-klemmend en be-klemmend eindrijm in de kwatrijnen, laat hij zien dat hij met de taal doet wat hij wil. Als jij vindt dat slaven en graven aardig op elkaar aansluiten, dan provoceert hij dat vermoeden.

Desnoods.

Maar je moet het niet bij onderstaand gedicht laten. Het is “van vele ene “. Durf de hele bundel “Hotel Eden” aan. Hij verrijkt je.

Tilt je even op naar een onverwachte dimensie al loop je de kans dat je moeder daarvan zal zeggen: “Dat jij nog gelooft in dat gezemel“ ( De afsluiting van het gedicht ‘Eerste vraag’).

En dan sta je weer met beide blote voeten in het natte gras.

Juryrapport 2014

Hotel Eden

Was het voor God geen al te menselijke blamage

om in zijn hof een boom te planten en een wezen

zich bewust van goed noch kwaad, de wacht

aan te zeggen, wetende dat het ervan eten zou,

door de eerste schuld te geven aan diens vrouw?

Geen wonder dat de kogelsfluiten dag en nacht,

dat we dol van woorden blijven dolen, kezen,

pezen, moorden in heel de zelf aangerichte ravage

waaruit we terug willen op die Plantage, als slaven

harken of als varkens wroeten desnoods, even stil

ons verworven inzicht te laven aan dat bitterzoete

en in de avondkoelte God opnieuw te ontmoeten.

Of worden we dan weer ledenpoppen zonder wil?

Liever een kamer met uitzicht, op graven desnoods

Fritschy-Stadscultuurprijs Sittard-Geleen 2012

In 2012 heeft de jury de prijs toegekend aan filmmaker Hans Heijnen

De officiële prijsuitreiking van de Fritschy Stadscultuurprijs Sittard-Geleen aan filmmaker Hans Heijnen voor zijn documentaire ‘DodenWeg, zonen van de Napoleonsbaan’, vond plaats op vrijdag 18 mei om 17.00 uur door burgemeester Cox in BIS71, Ruimte voor kunst, Rijkweg-Noord 71 te Geleen.

Van 19 mei tot en met 1 juli zijn op zaterdag en zondag van 14.00 tot 17.00 uur alle genomineerde documentaires getoond. Gelijktijdig draaiden er in drie ruimtes verschillende films. Verder was er een kleine expositie rond het werk van de winnaar ingericht, naast een tentoonstelling over de naamgever van de prijs: Gerard Fritschy.

Juryrapport 2012

Fritschy-Stadscultuurprijs Sittard-Geleen 2010

In 2010 heeft de jury de prijs toegekend aan de Amerikaanse beeldend kunstenaar Mel Chin

De opening van Mel Chins expositie ‘Disputed Territories’ in Het Domein te Sittard vond plaats op 08 oktober 2010 om 16.00 uur.

Als onderdeel van deze tentoonstelling adopteerde het museum het project Fundred van Mel Chin voor de stad New Orleans.

De officiële prijsuitreiking in Het Domein te Sittard geschiedde op zaterdag 13 november om 16.00 uur in het bijzijn van de burgemeester van Sittard, drs. S. Cox en wethouder Berry van Rijswijk.

Op zondag 14 november sprak de laureaat Mel Chin in het Domein om 15.00 uur in een lezing zich uit over zijn werk.

Fritschy-Stadscultuurprijs Sittard-Geleen 2008

In 2008 is de prijs toegekend aan Afro-Surinaams-Nederlandse beeldend kunstenaar Remy Jungerman

Het feit dat onze maatschappij welhaast dagelijks door rechtvaardiging van culturele misvattingen wordt geterroriseerd lag primair ten grondslag aan de keuze van het begrip ‘interculturaliteit’ als thema voor de Fritschy Stadscultuurprijs Sittard-Geleen 2008.

Het werk van de Afro-Surinaams-Nederlandse kunstenaar

Remy Jungerman sloot daar direct bij aan. Hij daagt de beschouwer uit tot een kritische blik op etnische vraagstukken, culturele misverstanden en tot een stellingname ten opzichte van ‘de ander’ waarbij hij zijn beeldtaal bewust zodanig tussen verschillende culturen plaatst dat hij de beschouwer uitlokt om deel te nemen aan het interculturele debat.

Een expositie in Het Domein te Sittard van 28 juni tot 17 augustus 2008, begeleidde de prijsuitgave evenals een publicatie, geschreven door

dr. Lorraine Morales – Cox.

Voorwoord: Ir. Wiel Gielkens – voorzitter Stichting Fritschy-prijs en

drs. Peter Fransman, directeur Het Domein.

ISBN: 9789075883572.

Website: www.remyjungerman.com

Juryrapport 2008

Fritschy-Stadscultuurprijs Sittard-Geleen 2006

In 2006 is de prijs toegekend aan beeldend kunstenaar Haddassah Emmerich, met een begeleidende expositie in Het Domein te Sittard van 13 mei t/m 11 juni 2006.

De catalogus is geschreven door Lene ter Haar en Patricia Ellis.

Voorwoord: ir. J.W. Gielkens, voorzitter Stichting Fritschy-prijs en drs. S. Huijts, Directeur Museum het Domein.

ISBN 90-75883-32-3

Hadassah Emmerich stelt in haar werk de eigen identiteit als een Nederlandse van Indische komaf aan de orde. In weelderige

jungle-landschappen vol lianen, bladeren en bloesems zijn ornamentachtige tekeningen van zelfportretten, herinnerende gezichten, vruchtbaarheidssymbolen en soms teksten aangebracht.

Decoratieve elementen ontpoppen zich bij nader inzien als associatierijke referenties naar het al dan niet verloren paradijs.

Hasassah Emmerich probeert de weg te wijzen door het oerwoud van betekenissen van dit beladen onderwerp waarbij de historische c.q. koloniale verhoudingen tussen Oost en West een belangrijke positie innemen.

Juryrapport 2006

Fritschy-Stadscultuurprijs Sittard-Geleen 2004

In 2004 is de prijs toegekend aan de in China geboren en in Amsterdam woonachtige Ni Haifeng.

De begeleidende expositie in Het Domein te Sittard vond plaats van

15 mei t/m 4 juli 2004.

Auteur van de begeleidende catalogus: Claudine Hellweg.

Voorwoord: Ir. J.W. Gielkens, voorzitter Stichting Fritschy-prijs en

drs. S. Huijts, directeur Museum het Domein.

ISBN 90-808696-1-9

Fritschy-Stadscultuurprijs Sittard-Geleen 2004

In 2004 is de prijs toegekend aan de Chinese kunstenaar Ni Haifang voor de bijdrage die hij met zijn werk levert aan het interculturele debat. Zijn onderwerpen hebben een gelaagdheid die erop is gericht om de beschouwer bewust te maken van identiteit, historie, economische aspecten in heden en verleden en menselijke waarden.

Ni Haifeng wijst de beschouwer op verschillen in inzichten en perspectieven vanuit de verschillende culturele achtergronden in de Westerse en niet-Westerse maatschappij.

Juryrapport 2004