Koempel route

 

VVV Zuid-Limburg presenteert Koempelroute in stadsdeel Geleen.

Eerste betegelde wandelroute in Geleen, resultaat van unieke samenwerking tussen Stichting MEG, Gemeente Sittard-Geleen en

VVV Zuid-Limburg.

 

Na een jaar van voorbereidingen is op zondag 25 mei 2008 de Koempelroute officieel en feestelijk geopend. De opening werd verricht door Burgemeester Cox van de gemeente Sittard-Geleen. Deze bewegwijzerde route en de bijbehorende plattegrond zijn het eindproduct van een unieke samenwerking tussen Stichting MEG, Gemeente Sittard-Geleen en VVV Zuid-Limburg. De route is ongeveer 6 km lang en bestrijkt straten en pleinen die aan het mijnverleden herinneren, hetzij door de namen, hetzij door relicten, beelden of monumenten. Naast de kleurrijke plattegrond waarin de route wordt beschreven, kan de wandeling ook gelopen worden middels in het plaveisel aangebrachte tegels. Voorlopig is dit een unicum in het stadsbeeld van Sittard-Geleen

De route is “bewegwijzerd” met deze tegel

 

 

 

 

 

Fondsen SABIC en FSI


De bewegwijzerde Koempelroute en de bijbehorende wandelkaart zijn mede mogelijk gemaakt door een schenking vanuit het
& Fonds van Sociale Instellingen (FSI)

SABIC-fonds en het Fonds van Sociale Instellingen van DSM.

Deze fondsen zorgen er jaarlijks voor dat initiatieven die ten goede komen aan de Gemeenschap (bijv. projecten die op jongeren of wijk- en buurtwerk zijn gericht) uitvoering kunnen vinden. Dankzij bijdragen uit het Sabic fonds en van het jubilerende Fond voor Sociale Instellingen hebben de deelnemende partijen dit alles kunnen verwezenlijken.

Stichting Museum en Expositie Geleen (St. MEG)

Stichting  MEG zet zich op vele fronten in voor het bevorderen, instandhouden en initiëren van culturele aspecten binnen en in toenemende mate ook buiten de grenzen van de gemeente Sittard-Geleen. Stichting MEG heeft als doelstelling een bijdrage te leveren aan de cultuurbeleving in en van de eigen gemeenschap.

Een van de mogelijkheden daartoe is het uitgeven van boekjes over de cultuur van het publieke domein. Sinds de herindeling is Geleen een stadsdeel geworden van de gemeente Sittard-Geleen en zal de serie en de werkzaamheden van Stichting MEG op een groter gebied kunnen worden toegepast.

Voor meer informatie betreffende de Koempelroute Geleen kan contact opgenomen worden met Stichting MEG, via website www.stichtingmeg.nl of telefoonnummer 046 474 57 95.

Daarnaast is informatie te verkrijgen bij de Afdeling Informatie & Reserveringen, de Limburg Winkels of andere VVV-vestigingen

van VVV Zuid-Limburg.

Website: www.vvvzuidlimburg.nl    •    Email: info@vvvzuidlimburg.nl    •    Tel.: 0900-9798 (€ 1,- per gesprek).