Disclaimer

Stichting MEG behoudt zich het recht voor om op ieder gewenst moment inhoud te wijzigen op, toe te voegen aan of te verwijderen van de website.
Stichting MEG behoudt zich het recht de website zonder kennisgeving vooraf en zonder verdere aanspraken in zijn geheel te beëindigen.
Ook is Stichting MEG niet aansprakelijk voor gevolgen (schade) als gevolg van het beëindigen van de website.
Stichting SMEG is niet verantwoordelijk voor websites en bestanden gekoppeld aan externe hyperlinks.
Stichting MEG behoudt zich het recht om zonder kennisgeving u de toegang tot de website en de daarop aangeboden diensten te ontzeggen.
Tijdens uw bezoek aan de website worden algemene gegevens van uw computer in log-bestanden opgeslagen. In eerste instantie zijn deze bedoeld voor statistieken.
Zie ook onze  cookie privacy verklaring 
Echter in geval van misbruik kunnen deze gebruikt worden om uw bezoeken aan de site te monitoren of u de toegang tot de website te ontzeggen.
De gebruiker vrijwaart Stichting MEG, de bestuursleden van Stichting MEG, vertegenwoordigers, handelspartners, licentiehouders, etc. van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen en de kosten daarvan die ontstaan zijn als gevolg van het gebruik of het misbruik van de website of inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook.

© Stichting MEG 2018