2009

Feestelingen & Historische Mijlpalen in Sittard-Geleen 2009

In ‘Feestelingen en Historische Mijlpalen 2009’ worden verenigingen, instanties, instellingen, clubs en organisaties van Sittard-Geleen onder de loep genomen die allen in 2009 jubileren.

Samenstelling: Harry Snijders.

Redactie: Walter Buskens, Frans Canton, Huub Clerkx, Wim Ortjens.

Het voorwoord is geschreven door drs. G. Cox, burgemeester van Sittard-Geleen en beschermheer van Stichting MEG, alsmede door

Ir. W. Gielkens, voorzitter Stichting MEG.

ISBN : 978-90-810607-8-3

Deze publicatie is tot stand gekomen in samenwerking met Stichting SCHUG

Ger Oldenbeuving (1936-2009)

In het eerste hoofdstuk van het ‘herinneringsboekje’

Ger Oldenbeuving, een markante Gelener, staat dat dit boekje vanwege de bekendheid van deze unieke persoon in wezen niet zou hebben hoeven te verschijnen.

Het moet dan ook worden gelezen als een ode aan een gedreven mens die zich op het gebied van cultuur, historie en heemkunde

op verschillende fronten voor de stad Geleen heeft ingezet.

Deze mini-monografie is een uitgave van de Stichting Cultuurhistorische Uitgaven Geleen (SCHUG) en de Stichting Museum en Expositie Geleen (MEG).

Auteur : Wim Ortjens

Redactie : Frans Canton

Ode aan Limburg en Gelaen

‘Ode aan Limburg en Gelaen’ is uitgegeven ter gelegenheid van 100 jaar Gemengd Koor Zanglust Geleen.

Deze uitgave gaat vergezeld van een DVD met een uniek drie Korenconcert uitgevoerd door Gemengd Koor Zanglust Geleen,

Geleens Mannenkoor Mignon en Gemengd Koor Voces Vocales Geleen op 24 januari 2009.

Samenstelling: Harry Strijkers.

Het voorwoord is geschreven door Ir. W. Gielkens, voorzitter Stichting MEG.

ISBN : 978-90-810607-6-9