2007

Priesterschilder Jean Adams (1899-1970)

Jean Adams leefde als het ware twee levens: in het ene leven functioneerde hij als parochieherder van Ospel en vervolgens in Nunhem en in zijn andere leven was hij vrij kunstenaar.

Toen hij in 1952 op eigen verzoek van de bisschop van Roermond dispensatie van zijn pastorale taken in Numhem kreeg, kon zij zich helemaal aan de schilderkunst wijden in de met weinig middelen tot atelier en woning ongebouwde ‘Fuus’ (de vroegere stoomzuivelfabriek) te Ell.

Toen Stichting MEG in het bezit kwam van een collectie brieven van Jean Adams, gericht aan de familie Winters met wie Adams goed bevriend was, werd besloten tot bundeling hiervan.

Harry Strijkers, bestuurslid van Stichting MEG en verantwoordelijk voor de onder Sichting MEG uitgebrachte publicaties, is de auteur en samensteller van ‘Waarde Victeur … Sjang’ dat op 21 april 2006 in de Fuus te Ell werd gepresenteerd.

Auteur: Harry Strijkers.

Ir. Wiel Gielkens, voorzitter Stichting MEG, schreef het voorwoord.

ISBN: 90-810607-1-6.

Jaar van uitgave: 2007

Geleen Mijn Domein

Het vierde deel in de Geleen serie is: ‘Geleen, MIJN DOMEIN’ waarvan een eerste exemplaar op 10 juni 2007 aan de burgemeester van Sittard-Geleen, drs. G. (Sjraar) Cox en wethouder L. (Berry) van Rijswijk van ‘inkomen, zorg, cultuur en jong zijn in Geleen’ werd overhandigd.

In deze publicatie wordt aan de hand van een 8-vormige wandelroute een beschrijving gegeven van straten, pleinen en beelden waarvan de naam dan wel de inhoud verwijzen naar het mijnverleden van de stad.

Auteur: Jan Marutiak.

Het voorwoord is geschreven door Ir. Wiel Gielkens, voorzitter bestuur Stichting MEG.

Deze uitgave gaat vergezeld van een CD-Rom waarop behalve de uitgeschreven wandeling allerlei interessante gegevens met betrekking tot het onderwerp zijn opgenomen.

Stichting MEG heeft inmiddels de wandeling door middel van ‘koempeltjes’ gevisualiseerd.